Rychlé odkazy

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Horní Vltavice

Horní Vltavice 19
384 91 Horní Vltavice

E-mail:
skolavltavice@seznam.cz

Telefon:

ZŠ: 797 991 977
MŠ a ŠJ: 797 991 955 

IČO: 70986282 

 

Základní škola

Představujeme naší malotřídní školu Horní Vltavice – vítejte u nás 😊 

 


Je malotřídní škola schopna v porovnání s klasickou základní školou děti dostatečně a kvalitně vzdělávat? Na tuto otázku si odpovídá asi mnoho rodičů. Každému rodiči samozřejmě záleží na tom, aby jeho dítě bylo ve škole spokojené a zároveň mu bylo poskytnuto kvalitní vzdělání.

Způsob výuky na malotřídní škole se liší od běžné základní školy, kde jsou třídy mnohem početnější. V malotřídní škole je kladen důraz na jiný způsob výuky, než jaký známe z klasické školy, což se ukazuje jako její veliká přednost a to hlavně u menších školáčků na 1. stupni. Zejména jde o formu skupinového vyučování a samostatnou práci. Žáci se učí samostatně pracovat, analyzovat problém, logicky přemýšlet a vhodně si rozvrhnout svoji práci, což je do praktického života veliký benefit.

Nízký počet žáků v každém ročníku znamená téměř okamžité získávání zpětné vazby, informace o zvládnutí učiva. Tato skutečnost umožňuje učiteli mnohem častější kontakt, interakci s žáky a individuální přístup, který v početných třídách není příliš možný.

Vztahy ve škole jsou rodinné. Uspořádání a spojování ročníků se každoročně upravuje s ohledem na co největší efektivitu výuky. Výhodou je také to, že s rodiči máme úzký kontakt a není problém řešit věci skoro okamžitě.

Děti tak mají výborné podmínky k tomu, aby jejich vzdělávání probíhalo na nejvyšší možné úrovni.

Děkujeme a moc si vážíme, že nám svěřujete Vaše dětičky.

Vize naší školy:

 • Škola, která rozvíjí osobnost žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodnout a být zodpovědný za svá rozhodnutí.
 • Škola, která vybavuje žáky všemi potřebnými kompetencemi podle jejich maximálních možností za aktivní podpory a spolupráce rodiny, která poskytuje všem příležitost k růstu a úspěchu v inspirativním prostředí.
 • Škola, která pomocí efektivních metod výuky vede žáky k týmové práci, k vzájemnému respektu a pomoci mezi sebou i ostatním.
 • Škola, která se snaží optimálním způsobem rozvíjet možnosti všech žáků tak, aby každý mohl naplno rozvinout svůj individuální potenciál.
 • Škola, ve které se všichni cítíme dobře a bezpečně.
 • Škola, která se zapojuje do vhodných dotačních programů a projektů.
 • Škola, pro praktický život.
 • Škola, která souzní s přírodou a může si dovolit se v ní přímo vzdělávat.
 • Škola, která má velikou podporu svého zřizovatele – obce Horní Vltavice.
 • Škola, která využívá moderní vzdělávací metody a IT technologie.
 • Škola, která vede děti a žáky ke sportu (lyžařský kurz, trojboj, plavecký kurz).
 • Škola, s výukou cizích jazyků – anglický jazyk již od předškoláčků.
 • Škola, která umožňuje individuální vzdělávání.