Rychlé odkazy

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Horní Vltavice

Horní Vltavice 19
384 91 Horní Vltavice

E-mail:
skolavltavice@seznam.cz

Telefon:

ZŠ: 797 991 977
MŠ a ŠJ: 797 991 955 

IČO: 70986282 

 

Základní škola a Mateřská škola Horní Vltavice

Pojďme soustavně zvyšovat kvalitu výchovy a vzdělávání, podporovat tvořivost dětí a vést je k samostatnosti a zodpovědnosti a vybavit je znalostmi a dovednostmi, které jim pomohou být připraveni pro život…

Pojďme posílit týmovou spolupráci, rozvíjet samostatné myšlení dětí a podpořit jejich svobodné rozhodování…

Pojďme společně rozvíjet pozitivní vztah školy s rodiči, založený na vzájemné toleranci, důvěře a spolupráci…

Pojďme aktivně inovovat metody ve vyučování, využívat IT technologie a zaměřit se na výuku cizích jazyků…

Pojďme zkrátka pečovat o děti a vybudovat jim příjemné a bezpečné prostředí…